२५ टक्के खरीप पीक विमा २०२३ देण्याचे आदेश : येत्या सोमवारपासून पासून नुकसान भरपाईची रक्कम बँक खात्यात होणार जमा.

पीकविमा बाबत महत्वाची बातमी 20230907 230655 0000 २५ टक्के खरीप पीक विमा २०२३ देण्याचे आदेश : येत्या सोमवारपासून पासून नुकसान भरपाईची रक्कम बँक खात्यात होणार जमा.

२५ टक्के खरीप पीक विमा २०२३देण्याचे आदेश, येत्या सोमवारपासून पासून नुकसान भरपाईची रक्कम बँक खात्यात होणार जमा.   महाराष्ट्र मध्ये जवळपास सर्व जिल्ह्यामध्ये सरासरी पेक्षा हंगामाचा सुरुवातीला जास्त पाऊस झाला तर आता पाण्याअभावी शेतीपिकांचे करपून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहेत. आता शेतकऱ्यांकारिता पीक विम्याचा अनुषंगाने दिलासादायक बाब समोर येत असून जवळपास सर्व जिल्ह्यामधील पीक विमा … Read more