सुकन्या समृद्धी योजना

सुकन्या समृद्धी योजना

सुकन्या समृद्धी योजना सुकन्या समृद्धी योजना या योजनेमध्ये दरवर्षी किमान २५० रुपये भरणे आवश्यक आहे तसें न केल्यास सादर खाते बंद केले जाईल व खाते पुन्हा सुरु करण्यासाठी जितकी वर्ष खाते बंद असेल त्या प्रत्येक वर्षाला ५० रुपये दंड आकारून खाते पुन्हा सुरु केले जाईल. सुकन्या समृद्धी योजना १०० टक्के सुरक्षित योजना मानली जाते. चला … Read more